Veelgestelde vragen zorgtoeslag

Het is soms lastig een goede schatting te maken van uw belastbaar jaarinkomen wanneer u te maken heeft met verschillende inkomens in één jaar. Stel, u heeft in het betreffende jaar van 1 januari tot en met 31 maart €1.800 bruto per maand verdiend, van 1 april tot en met 31 oktober een WW-uitkering van €1.500 bruto per maand en de maanden november en december heeft u twee maanden (onregelmatig) gewerkt via het uitzendbureau, en heeft u €1.600 en €1.100 bruto verdiend. U maakt dan de volgende rekensom om uw belastbaar jaarinkomen voor het betreffende jaar te berekenen:
  • 3 * 1.800 = 5.400. Hier telt u 8% vakantiegeld bij op: 5.400 * 1,08 = 5.832
  • 7 * 1.500 = 10.500. Hier telt u 8% vakantiegeld bij op: 10.500 * 1,08 = 11.340
  • 1.600 + 1.100 = 2.700. Hier telt u 8% vakantiegeld bij op: 2.700 * 1,08 = 2.916
Alles bij elkaar opgeteld komt u op €20.088 (5.832 + 11.340 + 2.916). Dit bedrag kunt u als schatting voor uw belastbaar jaarinkomen nemen.
Nadat u de aanvraag zorgtoeslag bij ons indient, nemen onze deskundigen uw aanvraag door. Zij controleren allerlei gegevens, om te zorgen dat u de maximale zorgtoeslag gaat ontvangen. Als onze medewerkers vragen hebben over uw aanvraag, zoeken zij telefonisch of per e-mail contact met u. Zo ontvangt u de maximale zorgtoeslag die past bij uw situatie!
Nee, Zorgtoeslag.nl is geen onderdeel van de Belastingdienst. Zorgtoeslag.nl is een intermediair via wie u eenvoudig en snel uw zorgtoeslag kunt aanvragen. Wij controleren uw aanvraag en dienen deze vervolgens in bij de Belastingdienst, zij betalen de toeslag uit aan de aanvrager.
De eenmalige kosten bedragen € 39,50.
Ja, u kunt uw aanvraag of wijziging kosteloos binnen 14 dagen na het indienen annuleren. Dat is de wettelijke annuleringstermijn voor internetdienstverlening. Nadat deze periode van 14 dagen is verstreken, zullen wij uw aanvraag verwerken.
Wij zijn niet de uitkerende instantie. Indien u vragen heeft over het tijdstip waarop uw zorgtoeslag wordt overgemaakt op uw rekeningnummer, bel dan de Belastingdienst op 0800-0543.
Stuur binnen 14 dagen nadat u de aanvraag,wijziging of stopzetting hebt ingediend een mailtje naar info@zorgtoeslag.nl. Vermeld daarin duidelijk dat u uw aanvraag, wijziging of stopzetting wilt annuleren, uw volledige naam en uw burgerservicenummer (BSN). U kunt ook het kenmerk van de aanvraag vermelden, dit vindt u onderin de bevestigingsmail. U ontvangt een bevestiging van de annulering per e-mail zodra deze is verwerkt.
U bent verplicht om uw zorgtoeslag te wijzigen in de volgende gevallen:
  • als u een partnerschap bent aangegaan of hebt beëindigd;
  • als een verandering in uw verzamelinkomen ertoe leidt, dat u minimaal € 100 minder recht heeft op zorgtoeslag; of
  • als u niet langer een Nederlandse zorgverzekering heeft.
Zodra u daadwerkelijk de aanvraag bij ons indient, zullen de eenmalige kosten van € 39,50 binnen vier weken van uw rekening geïncasseerd worden middels een automatische incasso.
In het lopende jaar kunt u op elk moment zorgtoeslag aanvragen over datzelfde jaar. U kunt ook zorgtoeslag aanvragen over het vorige kalenderjaar, dit kan tot 1 september in het volgende jaar. Zorgtoeslag over 2018 kunt u dus aanvragen tot 1 september 2019. Er geldt één uitzondering waardoor u nog langer zorgtoeslag kunt aanvragen: als u uitstel hebt aangevraagd voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over een bepaald jaar, dan kunt u zorgtoeslag aanvragen tot het moment waarvoor het uitstel is verleend. De datum van 1 september geldt dan niet.
Nee, die hebben wij niet nodig. U machtigt ons om de aanvraag in te dienen. Dat kunnen wij zonder DigiD-code.
Als uw inkomen wijzigt, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen, maar dient een inkomenswijziging door te geven. Door bij de tweede vraag ‘wijzigen’ in te vullen, kunt u uw nieuwe inkomen invullen en zult u te zien krijgen wat het nieuwe bedrag is aan zorgtoeslag waar u recht op heeft. Als dit bedrag verschilt van het bedrag dat u nu ontvangt aan zorgtoeslag, dient u de wijziging in. U ontvangt van de Belastingdienst dan een nieuwe beschikking, zodat u aan het eind van het jaar geen zorgtoeslag hoeft terug te betalen.
Als uw thuissituatie is gewijzigd (bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden of juist bent gaan samenwonen), dan moet u een wijziging indienen van uw zorgtoeslag. Doorloopt u het stappenplan en vul bij de tweede vraag 'wijzigen' in. Nadat u de wijziging heeft ingediend, ontvangt u van de Belastingdienst een nieuwe beschikking, zodat u aan het eind van het jaar geen zorgtoeslag hoeft terug te betalen.
Het is niet mogelijk om uw rekeningnummer te wijzigen via ons stappenplan. U kunt uw rekeningnummer wel wijzigen via het formulier: 'Opgaaf rekeningnummer particulieren'. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
Meestal daalt uw inkomen als u met pensioen gaat. Dat kan ertoe leiden dat u recht krijgt op zorgtoeslag of dat u recht heeft op meer zorgtoeslag. U kunt een proefberekening maken in ons stappenplan. Houdt rekening met het inkomen dat u in het gehele jaar verwacht te ontvangen. Als u al zorgtoeslag ontving, kiest u in stap 1 voor 'wijzigen'. Als u nog geen zorgtoeslag ontving, kiest u voor 'aanvragen'. Bent u halverwege het jaar met pensioen gegaan? Let dan op dat u uw belastbaar jaarinkomen voor het hele jaar uitrekent. Stel dat u per 1 april met pensioen gaat. U neemt dan voor de eerste drie maanden (januari tot en met maart) uw inkomen of uitkering dat u toen verdiende. Daar telt u vanaf 1 april het bedrag dat u ontvangt aan AOW (en een eventueel pensioen) bij op. Let erop dat u bruto bedragen neemt, en uiteindelijk ook het vakantiegeld optelt bij het belastbaar jaarinkomen.
Onze algemene voorwaarden vindt u hier.
Het is mogelijk om met terugwerkende kracht uw zorgtoeslag aan te vragen. Als u het gehele jaar recht had op zorgtoeslag, kiest u 1 januari als ingangsdatum in stap 1. Stel dat u bijvoorbeeld op 5 april 18 jaar bent geworden en u voldoet aan alle overige voorwaarden om zorgtoeslag te kunnen ontvangen, dan vult u 5 april als ingangsdatum in.
De basis van uw verzamelinkomen is uw bruto inkomen. Van dit bruto inkomen worden eventuele aftrekposten in mindering gebracht, u kunt hierbij denken aan aftrek voor ziektekosten, giften, scholingsuitgaven, hypotheekrenteaftrek, uitgaven voor inkomensvoorziening, etc. U kunt uw verzamelinkomen terugvinden in uw laatste belastingaangifte.
Studiefinanciering is een vrijgestelde uitkering, deze telt niet mee bij de bepaling van de hoogte van uw verzamelinkomen. Vakantiegeld valt ook onder belastbaar jaarinkomen.
Ja, u kunt uw zorgtoeslag aanvragen vanaf de datum dat u geen militair meer bent in actieve dienst. U kunt deze toeslag helaas niet aanvragen via Zorgtoeslag.nl. Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl en vraag daar de toeslag aan.
Ja, u kunt uw zorgtoeslag aanvragen vanaf het moment dat u niet meer in detentie zit. U kunt deze toeslag helaas niet aanvragen via Zorgtoeslag.nl. Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl en vraag daar de toeslag aan.
Ons privacystatement vind je hier.
U kunt via ons helaas geen formulieren ontvangen om uw toeslag te ontvangen. Om formulieren te bestellen kunt u bellen naar de Belastingtelefoon op 0800-0543.
Zorgtoeslag.nl plaatst cookies op uw computer met als doel het verbeteren van Zorgtoeslag.nl. Cookies zijn veilig, onpersoonlijk en beïnvloeden uw bezoeken aan de website niet. Wij maken gebruik van Google Analytics en Bing Search Marketing. Met cookies verzamelen we bezoekersgedrag.
Als u nog overige vragen heeft, mail ons gerust: info@zorgtoeslag.nl.
Ja, ook dan heeft u recht op zorgtoeslag.
Ja, ook dan heeft u recht op zorgtoeslag.