Veelgestelde vragen zorgtoeslag

Nadat u de aanvraag zorgtoeslag bij ons indient, nemen onze deskundigen uw aanvraag door. Zij controleren allerlei gegevens, om te zorgen dat u de maximale zorgtoeslag gaat ontvangen. Als onze medewerkers vragen hebben over uw aanvraag, zoeken zij telefonisch of per e-mail contact met u. Zo ontvangt u de maximale zorgtoeslag die past bij uw situatie!
Nee, via zorgtoeslag.nl kunt u eenvoudig en snel uw zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag.nl is een intermediair die uw aanvraag controleert en vervolgens indient bij de belastingdienst.
De eenmalige kosten bedragen € 39,50.
Ja, u kunt uw aanvraag of wijziging kosteloos binnen 14 dagen na het indienen annuleren. Dat is de wettelijke annuleringstermijn voor internetdienstverlening. Nadat deze periode van 14 dagen is verstreken, zullen wij uw aanvraag verwerken.
Wij zijn niet de uitkerende instantie. Indien u vragen heeft over het tijdstip waarop uw zorgtoeslag wordt overgemaakt op uw rekeningnummer, bel dan de Belastingdienst op 0800-0543.
Stuur binnen 14 dagen nadat u de aanvraag of wijziging hebt ingediend een mailtje naar info@zorgtoeslag.nl. Vermeld daarin duidelijk dat u uw aanvraag of wijziging wilt annuleren, uw volledige naam en uw burgerservicenummer (BSN). U ontvangt een bevestigingsmail van de annulering zodra deze is verwerkt.
U bent verplicht om uw zorgtoeslag te wijzigen in de volgende gevallen:
  • als u een partnerschap bent aangegaan of hebt beëindigd;
  • als een verandering in uw verzamelinkomen ertoe leidt, dat u minimaal € 100 minder recht heeft op zorgtoeslag; of
  • als u niet langer een Nederlandse zorgverzekering heeft.
Zodra u daadwerkelijk de aanvraag bij ons indient, is er de keuze om met iDeal te betalen of de eenmalige kosten van € 39,50 binnen vier weken van uw rekening te laten incasseren middels een automatische incasso.
In het lopende jaar kunt u op elk moment zorgtoeslag aanvragen over datzelfde jaar. U kunt ook zorgtoeslag aanvragen over het vorige kalenderjaar, dit kan tot 1 september in het volgende jaar. Zorgtoeslag over 2012 kunt u dus aanvragen tot 1 september 2013. Er geldt één uitzondering waardoor u nog langer zorgtoeslag kunt aanvragen: als u uitstel hebt aangevraagd voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over een bepaald jaar, dan kunt u zorgtoeslag aanvragen tot het moment waarvoor het uitstel is verleend. De datum van 1 september geldt dan niet.
Nee, die hebben wij niet nodig. U machtigt ons om de aanvraag in te dienen. Dat kunnen wij zonder DigiD-code.
Als uw inkomen wijzigt, kunt u een nieuwe berekening maken van het bedrag aan zorgtoeslag waar u recht op hebt. Doorloopt u daarvoor gewoon de stappen op deze website. Als u recht blijkt te hebben op een ander bedrag aan zorgtoeslag, kunt u de wijziging indienen. Doorloop ons stappenplan en vul bij de tweede vraag 'wijzigen' in. U ontvangt van de Belastingdienst dan een nieuwe beschikking, zodat u aan het eind van het jaar geen zorgtoeslag hoeft terug te betalen.
Als uw thuissituatie is gewijzigd (bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden of juist bent gaan samenwonen), dan moet u een wijziging indienen van uw zorgtoeslag. Doorloopt u het stappenplan en vul bij de tweede vraag 'wijzigen' in. Nadat u de wijziging heeft ingediend, ontvangt u van de Belastingdienst een nieuwe beschikking, zodat u aan het eind van het jaar geen zorgtoeslag hoeft terug te betalen.
Het is niet mogelijk om uw rekeningnummer te wijzigen via ons stappenplan. U kunt uw rekeningnummer wel wijzigen via het formulier: 'Opgaaf rekeningnummer particulieren'. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
Meestal daalt uw inkomen als u met pensioen gaat. Dat kan ertoe leiden dat u recht krijgt op zorgtoeslag of dat u recht heeft op meer zorgtoeslag. U kunt een proefberekening maken in ons stappenplan. Houdt rekening met het inkomen dat u in het gehele jaar verwacht te ontvangen. Als u al zorgtoeslag ontving, kiest u in stap 1 voor 'wijzigen'. Als u nog geen zorgtoeslag ontving, kiest u voor 'aanvragen'.
Onze algemene voorwaarden vindt u hier.
Het is mogelijk om met terugwerkende kracht uw zorgtoeslag aan te vragen. Als u het gehele jaar recht had op zorgtoeslag, kiest u 1 januari als ingangsdatum in stap 1. Stel dat u bijvoorbeeld op 5 april 18 jaar bent geworden en u voldoet aan alle overige voorwaarden om zorgtoeslag te kunnen ontvangen, dan vult u 5 april als ingangsdatum in.
De basis van uw verzamelinkomen is uw bruto inkomen. Van dit bruto inkomen worden eventuele aftrekposten in mindering gebracht, u kunt hierbij denken aan aftrek voor ziektekosten, giften, scholingsuitgaven, hypotheekrenteaftrek, uitgaven voor inkomensvoorziening, etc. U kunt uw verzamelinkomen terugvinden in uw laatste belastingaangifte.
Studiefinanciering is een vrijgestelde uitkering, deze telt niet mee bij de bepaling van de hoogte van uw verzamelinkomen.
Ja, u kunt uw zorgtoeslag aanvragen vanaf de datum dat u geen militair meer bent in actieve dienst. U kunt deze toeslag helaas niet aanvragen via Zorgtoeslag.nl. Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl en vraag daar de toeslag aan.
Ja, u kunt uw zorgtoeslag aanvragen vanaf het moment dat u niet meer in detentie zit. U kunt deze toeslag helaas niet aanvragen via Zorgtoeslag.nl. Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl en vraag daar de toeslag aan.
Als u een aanvraag of stopzetting indient over het jaar 2014 heeft dit invloed op uw toeslag in 2015. Als u uw zorgtoeslag 2014 voor 1 april 2015 aanvraagt, krijgt u ook toeslag over 2015 toegekend. Inkomenswijzigingen voor 2014 die na medio november 2014 worden ingediend, hebben geen invloed op 2015 en moeten voor 2015 opnieuw worden doorgegeven.
Ons privacystatement vind je hier.
U kunt via ons helaas geen formulieren ontvangen om uw toeslag te ontvangen. Om formulieren te bestellen kunt u bellen naar de Belastingtelefoon op 0800-0543.
Zorgtoeslag.nl plaatst cookies op uw computer met als doel het verbeteren van Zorgtoeslag.nl. Cookies zijn veilig, onpersoonlijk en beïnvloeden uw bezoeken aan de website niet. Wij maken gebruik van Google Analytics en Bing search marketing. Met cookies verzamelen we bezoekersgedrag.
Als u nog overige vragen heeft, mail ons gerust: info@zorgtoeslag.nl.