Zorgtoeslag vermogen

Maximum vermogen voor zorgtoeslag

op de peildatum mag hebben. Deze peildatum is gesteld op 1 januari van het betreffende jaar. De peildatum voor zorgtoeslag 2015 is dus 1 januari 2015. Wanneer uw vermogen op dat moment hoger is dan in onderstaande tabel, vervalt het recht op zorgtoeslag voor het gehele betreffende jaar.

Hoeveel vermogen mag ik hebben (2015)

Hoeveel vermogen u mag hebben is afhankelijk voor uw leeftijd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd wel hebben bereikt.

Uw situatie Vermogensvrijstelling per persoon
U bent jonger dan de AOW-leeftijd. € 21.330
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is niet meer dan € 14.431. € 49.566
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan € 14.431 maar niet meer dan € 20.075. € 35.448
U hebt of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan € 20.075. € 21.330

Naast bovenstaande vrijstelling geldt voor de zorgtoeslag een aanvullende vrijstelling van € 82.093. Deze vrijstelling geldt voor u en uw eventuele partner samen.

Hoeveel vermogen mag ik hebben (2014)

Hoeveel vermogen u mag hebben is afhankelijk voor uw leeftijd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd wel hebben bereikt.

Onderstaande bedragen gelden voor 2014:

Uw situatie Vermogensvrijstelling per persoon
U bent jonger dan de AOW-leeftijd. € 21.139
U bent jonger dan de AOW-leeftijd en een alleenstaande ouder. U kreeg van 1 juli t/m 31 december 2005 huursubsidie bij een vermogen van meer dan € 20.300. In 2006 t/m 2013 kreeg u huurtoeslag en in 2014 hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting. € 42.278
U hebt of bereikt in 2014 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is niet meer dan € 14.302. € 49.123
U hebt of bereikt in 2014 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan € 14.302 maar niet meer dan € 19.895. € 35.131
U hebt of bereikt in 2014 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan € 19.895. € 21.139

Naast bovenstaande vrijstelling geldt voor de zorgtoeslag een aanvullende vrijstelling van € 81.360. Deze vrijstelling geldt voor u en uw eventuele partner samen.

Heeft u bijvoorbeeld in 2014 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en is uw inkomen 15.000 euro op jaarbasis, dan mag uw vermogen maximaal 35.131 euro zijn op 1 januari om in aanmerking te kunnen komen voor zorgtoeslag. Daarbij komt de vrijstelling van 81.360 euro voor een totale vrijstelling van 116.491 euro. Heeft u bijvoorbeeld ook een toeslagpartner die de AOW-gerechtigde leeftijd niet bereikt in 2014, dan is de aanvullende vrijstelling 21.139 euro. Samen mag u dan niet meer dan (35.131 + 21.139 + 81.360) 137.630 euro vermogen hebben op 1 januari.