Zorgtoeslag vermogen

Maximum vermogen voor zorgtoeslag

Voor het recht op de zorgtoeslag geldt een vermogensgrens. Het vermogen wordt altijd gepeild op een peildatum. Deze peildatum is 1 januari van het betreffende jaar. De peildatum voor zorgtoeslag 2018 is dus 1 januari 2018. Wanneer uw vermogen op dat moment hoger is dan in onderstaande tabel, vervalt het recht op zorgtoeslag voor het gehele betreffende jaar.

Hoeveel vermogen mag ik hebben (2019)

De volgende vermogensgrenzen gelden voor het jaar 2019:

Uw situatie Vermogensvrijstelling per persoon
U bent alleen en heeft geen toeslagpartner Nog niet bekend
U bent samen en heeft een toeslagpartner Nog niet bekend

Hoeveel vermogen mag ik hebben (2018)

Hoeveel vermogen u mag hebben is sinds kort niet meer afhankelijk van uw leeftijd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd wel hebben bereikt. De volgende vermogensgrenzen gelden voor het jaar 2018:

Uw situatie Vermogensvrijstelling per persoon
U bent alleen en heeft geen toeslagpartner € 113.415
U bent samen en heeft een toeslagpartner € 143.415

Hoeveel vermogen mag ik hebben (2017)

De volgende vermogensgrenzen golden voor het jaar 2017:

Uw situatie Vermogensvrijstelling per persoon
U bent alleen en heeft geen toeslagpartner € 107.752
U bent samen en heeft een toeslagpartner € 132.752