Zorgtoeslag stopzetten

Ontvangt u al zorgtoeslag? Dan kan het gebeuren dat er iets in uw situatie verandert. Dit kan als gevolg hebben dat u geen recht op zorgtoeslag meer hebt. Bijvoorbeeld wanneer uw vermogen op 1 januari te hoog is, wanneer u niet langer verzekerd bent, of wanneer uw inkomen te hoog is.

Ook wanneer u in militaire dienst treedt, langer dan 1 maand gedetineerd bent of als gemoedsbezwaard staat geregistreerd, vervalt het recht op zorgtoeslag. Er wordt dan van u verwacht dat u de zorgtoeslag zelf stopzet. Dit kan bijvoorbeeld gemakkelijk en geheel online door ons stappenplan in te vullen. Wij controleren, verwerken en dienen uw stopzetting vervolgens voor u in als u daarvoor kiest. Daarvoor rekenen wij eenmalige verwerkingskosten van 39,50 euro.

Voor meer informatie over het stopzetten van zorgtoeslag leest u hier verder