Nieuws

Overstappen van zorgverzekering in 2018

De premie voor de meeste verzekeringen gaat omhoog in 2018. Het kan daarom tientallen tot honderden euro’s besparen om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Maar heeft dat ook invloed op de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag wordt in 2018 ook hoger om de gestegen kosten van de verzekering deels te compenseren. Wat je precies gaat betalen voor je nieuwe verzekering maakt niet uit voor de zorgtoeslag. Heb je een aanvullende verzekering en betaal je daardoor een hoger bedrag? Ook dat maakt niet uit voor de zorgtoeslag. Krijg je korting op je verzekering, bijvoorbeeld via een vereniging of via je werk? Ook dat maakt niet uit voor de hoogte van de zorgtoeslag.

Kortom: wat je daadwerkelijk betaalt voor je verzekering heeft geen invloed op de hoogte van de zorgtoeslag. Daarvoor wordt alleen gekeken naar de schatting van je totale inkomen in 2018 en of je wel of geen toeslagpartner hebt.

Wil je berekenen hoeveel zorgtoeslag je in 2018 kunt ontvangen? Bereken het hier in 2 minuten.

Wat verandert er in 2016 aan de zorgtoeslag?

De regels voor zorgtoeslag 2016 zijn iets verandert ten opzichte van 2015. De grootste verandering is het verdwijnen van de ouderentoeslag. Daardoor is het maximum vermogen om in aanmerking te komen voor iedereen gelijk geworden, namelijk € 24.437. Per huishouden geldt voor de zorgtoeslag een aanvullende vrijstelling van € 82.504 in 2016, waardoor het totale maximum vermogen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag als volgt is:

Alleenstaand € 106.941
Samen met toeslagpartner € 131.378

Daarnaast zijn de inkomensgrenzen aangepast:

Alleenstaand € 27.012
Samen met toeslagpartner € 33.765

Boven deze inkomens vervalt het recht op zorgtoeslag. Het gaat om het belastbaar jaarinkomen.

De maximumbedragen die ontvangen kunnen worden zijn tevens gewijzigd: In 2015 was dit maximaal € 78, of € 149 voor toeslagpartners. In 2016 is dit maximaal € 83, of € 158 voor toeslagpartners.

Ouderentoeslag vervalt

Eerder was al bekend geworden dat de ouderentoeslag in box 3 wordt afgeschaft en dat de ouderenkorting in 2016 wordt verlaagd met € 83. De ouderentoeslag in box 3 geldt voor ouderen met een inkomen in box 1 van maximaal € 19.895 en een grondslag voor box 3 van maximaal € 279.708. Voor deze groep wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 verhoogd met maximaal € 27.984. Door de afschaffing van de ouderentoeslag met ingang van 2016 worden zij voor wat betreft het heffingsvrije vermogen in box 3 gelijk behandeld als overige belastingplichtigen.

Zorgtoeslag: wat verandert er in 2015

Op Prinsjesdag 2014 is meer duidelijk geworden over de veranderingen voor de zorgtoeslag 2015. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, is wel duidelijk dat de zorgpremies in 2015 gemiddeld met zo'n 120 euro omhoog gaan. De zorgtoeslag zal naar alle waarschijnlijkheid iets meer gaan bedragen voor de lagere inkomens, terwijl deze voor de hogere inkomens juist lager wordt. Mensen met een inkomen dat onder de afbouwgrens ligt (in 2014 rond de 19.000 euro) zullen volgend jaar iets meer zorgtoeslag gaan ontvangen. Voor inkomens vanaf de afbouwgrens geldt dat de hoogte van de zorgtoeslag sneller zal afbouwen dan nu nog het geval is.

Ook zal het eigen risico voor de basisverzekering stijgen met 15 euro tot ten minste 375 euro.

De afgelopen jaren is de inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor zorgtoeslag keer op keer verlaagd. Het is wat dat betreft geen verrassing dat de zorgtoeslag verder zal worden afgebouwd voor de hogere inkomens. Steeds minder mensen komen daarmee in aanmerking voor zorgtoeslag, terwijl de laagste inkomens grotendeels gecompenseerd worden voor de stijging in de kosten van de zorgverzekering.

Zorgtoeslag 2014 aanvragen

Via ons stappenplan kunt u nu gemakkelijk uw zorgtoeslag 2014 aanvragen. U kunt vrijblijvend en gratis een proefberekening maken. Als daaruit blijkt dat u recht hebt op zorgtoeslag, kunt u uw aanvraag door ons laten controleren, verwerken en indienen. Daarvoor berekenen we eenmalig verwerkingskosten van 39,50 euro.

Zorgtoeslag 2013 aanvragen

Hebt u nog geen zorgtoeslag ontvangen in 2013? Geen probleem. U kunt dit met terugwerkende kracht aanvragen tot en met 28 augustus 2014. Dat betekent dat u de zorgtoeslag waarop u recht had in heel 2013 nog kunt terugvragen.

Na deze datum is het alleen nog mogelijk om met terugwerkende kracht zorg toeslag 2013 aan te vragen, als u uitstel hebt aangevraagd voor de aangifte inkomstenbelasting 2013.

Om alsnog een aanvraag zorgtoeslag 2013 te doen kunt u terecht in ons stappenplan.

Zorgtoeslag 2013 berekenen

Alle aanvragen voor zorgtoeslag 2013 die na 1 april 2014 zijn ingediend, worden op een andere manier door de Belastingdienst berekend en beschikt.

Heeft u voor 1 april een aanvraag gedaan, dan ontvangt u binnen 13 weken daarna de voorlopige beschikking.

Heeft u na 1 april zorg toeslag 2013 aangevraagd, dan ontvangt u geen voorlopige beschikking meer. De Belastingdienst maakt dan alleen nog de definitieve beschikking. Het kan enkele maanden tot meer dan een jaar duren voordat u deze definitieve beschikking ontvangt.

Gaat u op dit moment zorgtoeslag aanvragen of zorgtoeslag berekenen voor 2013, houdt u er dan rekening mee dat u deze toeslag wel gaat ontvangen, maar dat het langere tijd duurt voordat dit het geval is. Zorgtoeslag aanvragen voor 2014 is ongewijzigd. Daarvoor ontvangt u nog wel een voorlopige beschikking binnen 13 weken na indienen.